องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ [ 26 เม.ย. 2564 ]6
2 ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ บ้านตะเคียน หมู่ที่1 บ้านตะเคียนเหนือ หมู่ที่ 12 ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 64 - 4 พฤษภาคม 64 ระยะเวลา 14 วัน [ 21 เม.ย. 2564 ]13
3 ประชาสัมพันธ์เรื่องการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตามโครงการกำกับติดตาม และพัฒนามาตรฐานเครื่องมือประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ [ 1 เม.ย. 2564 ]13
4 เอกสารแนบประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) (๗) [ 25 ก.พ. 2564 ]11
5 เอกสารแนบประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) (๖) [ 25 ก.พ. 2564 ]11
6 เอกสารแนบประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) (๕) [ 25 ก.พ. 2564 ]7
7 เอกสารแนบประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) (๔) [ 25 ก.พ. 2564 ]7
8 เอกสารแนบประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) (๓) [ 25 ก.พ. 2564 ]7
9 เอกสารแนบประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) (๒) [ 25 ก.พ. 2564 ]7
10 เอกสารแนบประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) (๑) [ 25 ก.พ. 2564 ]7
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11