องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th
 
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน [ 9 ต.ค. 2562 ]39
2 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 15 ม.ค. 2562 ]40
3 มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ [ 15 ม.ค. 2562 ]38
4 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี 2562 [ 15 ม.ค. 2562 ]37