องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภํณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง

    รายละเอียดข่าว

สืา ธฟื    เอกสารประกอบ ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภํณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ตะเคียน