องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 135 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ [ 23 ก.พ. 2567 ]10
2 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 26 ม.ค. 2567 ]7
3 *ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน* เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ประจำปีการศึกษา 2567 รวม 7 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเคียน,ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดม่วง,ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินหล่ [ 22 ม.ค. 2567 ]4
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 [ 13 พ.ย. 2566 ]16
5 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย [ 7 พ.ย. 2566 ]15
6 จดหมายข่าว กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง อัตราการจัดเก็บ ภาษีป้าย [ 7 พ.ย. 2566 ]12
7 จดหมายข่าว กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง อัตราการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 7 พ.ย. 2566 ]11
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน พ.ศ.2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]10
9 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 3 พ.ย. 2566 ]8
10 ****ประชาสัมพันธ์**** การยืนยันสิทธิเพื่อขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน [ 2 พ.ย. 2566 ]17
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 พ.ย. 2566 ]35
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 พ.ย. 2566 ]22
13 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 25 ต.ค. 2566 ]20
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และประเมินภาษีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 12 ต.ค. 2566 ]32
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 12 ต.ค. 2566 ]35
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เฉพาะตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ (ผู้มีทักษะ) จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๒ อัตรา [ 12 ต.ค. 2566 ]42
17 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ที่ 584/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วม /ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service:OSS) องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน [ 12 ต.ค. 2566 ]12
18 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ที่ 585 /2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน [ 12 ต.ค. 2566 ]9
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service:OSS) องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน [ 12 ต.ค. 2566 ]10
20 *ประชาสัมพันธ์* ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 11 ต.ค. 2566 ]60
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7