องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
ประกาศ


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ตะเคียน