องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
ประกาศ


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.ตะเคียน