องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
แผนจัดหาพัสดุ


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ให้กับ ศพด. ภาคเรียนที่ 2/2566 เดือน พฤศจิกายน 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ให้กับ ศพด. ภาคเรียนที่ 2/2566 เดือน พฤศจิกายน 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ตะเคียน