องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปีงบประมาณ 2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปีงบประมาณ 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ตะเคียน