องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ...[วันที่ 2022-02-18][ผู้อ่าน 125]
 
  วันที่ 16 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน...[วันที่ 2021-03-16][ผู้อ่าน 71]
 
  วันที่ 2 ธันวาคม 2563 วันที่ 28 ตุลาคม 2563 อบต....[วันที่ 2020-12-02][ผู้อ่าน 71]
 
  วันที่ 28 ตุลาคม 2563 อบต.ตะเคียน ลงพื้นที่ตรวจสอ...[วันที่ 2020-10-28][ผู้อ่าน 68]
 
  วันที่ 9 มีนาคม 2564 ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล...[วันที่ 2020-03-09][ผู้อ่าน 67]
 
  โครงการอบรมผู้ดูแลผู้พิการ และกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้...[วันที่ 2017-08-30][ผู้อ่าน 447]
 
  งานจัดเก็บภาษี ระหว่าง วันที่ 21-24 เมษายน 2560[วันที่ 2017-04-25][ผู้อ่าน 305]
 
  เรื่องศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวทางเศรษฐกิจ...[วันที่ 2017-01-09][ผู้อ่าน 334]
 
  “โครงการการฝึกอบรมเด็กนักเรียนในการดูแลสุขภาพและกา...[วันที่ 2016-12-14][ผู้อ่าน 390]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 255...[วันที่ 2016-05-03][ผู้อ่าน 539]
 
  โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปีงบประมาณ 2559[วันที่ 2016-04-07][ผู้อ่าน 510]
 
  โครงการแก้ไขและป้องกันยาเสพติด[วันที่ 2016-03-29][ผู้อ่าน 490]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6