องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
 


วันนี้ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายกพัฒน์นรี แทนขุนทด พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาอบต. รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา ผู้นำชุมชนในพื้นที่ อสม.ตัวแทนประชาชนทั้ง 17 หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความแข


วันนี้ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายกพัฒน์นรี แทนขุนทด พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาอบต. รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา ผู้นำชุมชนในพื้นที่ อสม.ตัวแทนประชาชนทั้ง 17 หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความแข้มแข็งหมู่บ้านชุมชนตำบลตะเคียน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ซึ่งจัดโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค3 นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายชยานนท์ สุวรรณทรัพย์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง (ปลัดอาวุโส) เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งหมู่บ้านชุมชน ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วง ต.ตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

มีผู้เข้าร่วมอบรม 126 คน

2022-07-28
2022-07-28
2022-07-23
2022-07-22
2022-07-19
2022-07-18
2022-07-18
2022-07-12
2022-07-11
2022-07-08