องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
 


วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นำโดยนางพัฒน์นรี แทนขุนทด นายกองค์บริหารส่วนตำบลตะเคียน และนานสุรศักดิ์ ขันตี ปลัดอำเภอด่านขุนทด พร้อมด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน และผู้นำฝ่ายปกครองหมู่


วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น.

นำโดยนางพัฒน์นรี แทนขุนทด นายกองค์บริหารส่วนตำบลตะเคียน และนานสุรศักดิ์ ขันตี ปลัดอำเภอด่านขุนทด พร้อมด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน และผู้นำฝ่ายปกครองหมู่บ้าน ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย ดูสาธิตวิธีการใช้ถังเคมีดับเพลิง

พร้อมปรึกษาหารือการวางแผนดำเนินงานจิตอาสาภัยแล้ง การติดตามผลการดำเนินงานถังขยะเปียกของทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลตะเคียน รวมถึงการขอความร่วมมือผู้นำฝ่ายปกครองดำเนินการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลตะเคียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

2023-03-20
2023-02-01
2023-01-31
2023-01-17
2022-12-07
2022-12-06
2022-11-24
2022-11-17
2022-10-13
2022-08-24