องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2566 [ 15 มิ.ย. 2566 ]19
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 ครั้งที่ 2 [ 24 เม.ย. 2566 ]66
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 [ 15 ก.พ. 2566 ]62
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 [ 13 ก.พ. 2566 ]67
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 [ 15 ธ.ค. 2565 ]66
6 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 15 ธ.ค. 2565 ]93
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 [ 11 ส.ค. 2565 ]69
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]67
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 [ 18 ก.ค. 2565 ]20
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 [ 15 มิ.ย. 2565 ]70
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ]67
12 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]70
13 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]69
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]80
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]69
16 เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]66
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 [ 5 ม.ค. 2565 ]84
18 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 [ 28 ก.ย. 2564 ]276
19 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 [ 13 ส.ค. 2564 ]262
20 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 วันที่ 13 ธันวาคม 2562 [ 14 ก.พ. 2563 ]227
 
หน้า 1|2