องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือประชาชน : การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 1 ต.ค. 2562 ]219
2 คู่มือประชาชน : การแจ้งขุดดิน [ 1 ต.ค. 2562 ]216
3 คู่มือประชาชน : การแจ้งถมดิน [ 1 ต.ค. 2562 ]217
4 คู่มือประชาชน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 1 ต.ค. 2562 ]211
5 คู่มือประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 1 ต.ค. 2562 ]211
6 คู่มือประชาชน : การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 1 ต.ค. 2562 ]213
7 คู่มือประชาชน : การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 1 ต.ค. 2562 ]212
8 คู่มือประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 ต.ค. 2562 ]244
9 คู่มือประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย [ 1 ต.ค. 2562 ]207
10 คู่มือสำหรับประชาชน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (คั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 1 ต.ค. 2562 ]208
11 คู่มือประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 1 ต.ค. 2562 ]217
12 คู่มือประชาชน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 1 ต.ค. 2562 ]213