องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายหลังโรงเรียนหนองละมั่ง (จากหลังโรงเรียนหนองละมั่ง ถึงไร่นางวิลัยรักษ์ โดขุนทด) บ้านหนองละมั่ง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    รายละเอียดข่าว

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายหลังโรงเรียนหนองละมั่ง (จากหลังโรงเรียนหนองละมั่ง ถึงไร่นางวิลัยรักษ์ โดขุนทด) บ้านหนองละมั่ง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    เอกสารประกอบ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายหลังโรงเรียนหนองละมั่ง (จากหลังโรงเรียนหนองละมั่ง ถึงไร่นางวิลัยรักษ์ โดขุนทด) บ้านหนองละมั่ง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ตะเคียน