องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ที่ 585 /2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

    รายละเอียดข่าว

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ที่ 585 /2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน    เอกสารประกอบ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ที่ 585 /2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ตะเคียน