องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


*ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน* เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ประจำปีการศึกษา 2567 รวม 7 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเคียน,ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดม่วง,ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินหล่

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

*ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน* เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ประจำปีการศึกษา 2567 รวม 7 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเคียน,ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดม่วง,ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินหล่
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.ตะเคียน