องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.ตะเคียน