องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
แผนจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน รถบรรทุก (ดีเชล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่อกว่า 2,400 ซีซี เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ [ 15 ม.ค. 2567 ]0
2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม (นม) พลาสเจอรไรส์ รสจืด ให้กับนักเรียนสังกัด สพฐ. ภาคเรียนที่ 2/2566 เดือน พฤศจิกายน 2566 [ 30 ต.ค. 2566 ]0
3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ให้กับ ศพด. ภาคเรียนที่ 2/2566 เดือน พฤศจิกายน 2566 [ 30 ต.ค. 2566 ]0
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 13 มิ.ย. 2566 ]31
5 ประกาศเปิดเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 29 พ.ค. 2566 ]30
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม (นม) สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 29 พ.ค. 2566 ]30
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 ต.ค. 2565 ]37
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ให้กับ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 ต.ค. 2565 ]36
9 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]122
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 ธ.ค. 2564 ]160
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรือง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 [ 30 ธ.ค. 2564 ]157
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 29 ต.ค. 2564 ]120
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรือง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 [ 29 ต.ค. 2564 ]125
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]119
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรือง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]114
16 แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 [ 4 พ.ย. 2563 ]213
17 แผนการจัดหาพัสดุ 2563 [ 5 ต.ค. 2562 ]174
18 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562 [ 4 ต.ค. 2561 ]227
19 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 30 ก.ย. 2561 ]175