องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปีงบประมาณ 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]4
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 13 มิ.ย. 2566 ]33
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม (นม) ศพด ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 29 พ.ค. 2566 ]32
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม (นม) สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 29 พ.ค. 2566 ]32
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 ต.ค. 2565 ]36
6 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ให้กับนักเรียน สพฐ.ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 ต.ค. 2565 ]34
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองละมั่ง [ 26 ส.ค. 2565 ]74
8 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.บ้านโกรกลึกพัฒนา ม.16 [ 30 มี.ค. 2560 ]265