องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 ธ.ค. 2565 ]5
2 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 31 มี.ค. 2565 ]198
3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]201
4 รายงานระดับคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data inteqrity and Transpency Assessment:OIT) ในการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Inteqrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหาร [ 1 ต.ค. 2564 ]196
5 รายงานติดตามผลการดำเนินงานประจำปี 64 รอบ 6 เดือน [ 9 ต.ค. 2563 ]200
6 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]196
7 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 1 ต.ค. 2562 ]201
8 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]202
9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 [ 27 มิ.ย. 2562 ]201
10 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ห้วงที่2 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. (ระหว่างเดือน เมษายน ถึง กันยายน พ.ศ. 2561) [ 21 มิ.ย. 2562 ]218
11 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ห้วงที1 รอบเดือน เมษายน พ.ศ. (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึง มีนาคมพ.ศ. 2561) [ 21 มิ.ย. 2562 ]229
12 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี [ 28 ก.ย. 2561 ]243
13 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [ 28 ก.ย. 2561 ]231
14 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 [ 14 ก.พ. 2561 ]199