องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]199
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน [ 27 มิ.ย. 2562 ]204
3 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 15 ม.ค. 2562 ]236
4 มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ [ 15 ม.ค. 2562 ]194
5 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี 2562 [ 15 ม.ค. 2562 ]232