องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 25 เม.ย. 2566 ]31
2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]29
3 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]28
4 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]31
5 รายงานผลการบริหาร ประจำปี 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]30
6 ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 และประกาศ ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 [ 3 พ.ค. 2565 ]31
7 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 1 มี.ค. 2565 ]213
8 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]221
9 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]212
10 แผนกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]264
11 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]210
12 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]214
13 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]218
14 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]216
15 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]250
16 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]253
17 แผนกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]250
18 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]225
19 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]218
20 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]212
 
หน้า 1|2