องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 139 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ที่ 584/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วม /ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service:OSS) องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน [ 12 ต.ค. 2566 ]14
22 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ที่ 585 /2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน [ 12 ต.ค. 2566 ]11
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service:OSS) องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน [ 12 ต.ค. 2566 ]12
24 *ประชาสัมพันธ์* ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 11 ต.ค. 2566 ]61
25 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กฏบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน [ 1 ต.ค. 2566 ]27
26 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]57
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 31 ส.ค. 2566 ]58
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 31 ส.ค. 2566 ]50
29 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ช่วย (คุณวุฒิ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 21 ส.ค. 2566 ]69
30 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 11 ส.ค. 2566 ]110
31 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการคลอดก่อนกำหนด [ 15 มี.ค. 2566 ]63
32 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566 [ 17 ม.ค. 2566 ]60
33 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ตรวจ Antigen Test (ATK) ครูและเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 7 พ.ย. 2565 ]41
34 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]75
35 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยความพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]74
36 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]73
37 "เพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียน 🚨🚧🛑 📍 แจ้งปัญหาเกี่ยวกับ ถนน ไฟฟ้าส่องสว่าง ขยะ ฯลฯ‼️ ในวันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา #เพิ่มช่องทางในการแจ้งปัญหา #ข้อสงสัย #ข้อมูลการบ [ 30 ก.ย. 2565 ]75
38 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการป้องกันภาวะเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองในอาสาสมัครสาธารณสุข รพ.สต.กุดม่วง [ 23 ก.ย. 2565 ]28
39 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ผู้พิการและทุพพลภาพ รพ.สต.กุดม่วง [ 22 ก.ย. 2565 ]34
40 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการแรกรับปลอดภัยหนูน้อยปฐมรับห่างไกลเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 20 ก.ย. 2565 ]25
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7