องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 139 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 บ้านหนองละมั่ง 14 หมู่ที่ 14 [ 20 ก.ย. 2565 ]35
42 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 บ้านหนองละมั่ง หมู่ที่ 5 [ 19 ก.ย. 2565 ]25
43 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 บ้านหินหล่อง หมู่ที่ 3 [ 18 ก.ย. 2565 ]24
44 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 บ้านตะเคียนเหนือ หมู่ที่ 12 [ 17 ก.ย. 2565 ]26
45 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 4 [ 14 ก.ย. 2565 ]28
46 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 บ้านโกรกลึกพัฒนา หมู่ที่ 16 [ 13 ก.ย. 2565 ]23
47 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ2565 บ้านโกรกลึก หมู่ที่ 2 [ 12 ก.ย. 2565 ]22
48 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 บ้านกุดม่วง หมู่ที่ 7 [ 12 ก.ย. 2565 ]19
49 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 บ้านตะเคียน หมู่ที่ 1 [ 11 ก.ย. 2565 ]23
50 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 บ้านดงกระสัง หมู่ที่ 9 [ 10 ก.ย. 2565 ]23
51 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 บ้านหนองพังโพด หมู่ที่ 6 [ 9 ก.ย. 2565 ]22
52 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 บ้านหินลาด หมู่ที่8 [ 9 ก.ย. 2565 ]17
53 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 บ้านหินลาด 17 หมู่ที่ 17 [ 8 ก.ย. 2565 ]19
54 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในช่องปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดม่วง [ 7 ก.ย. 2565 ]19
55 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 บ้านหนองชิงโค หมู่ที่ 11 [ 7 ก.ย. 2565 ]23
56 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 บ้านมอสูง หมู่ที่ 10 [ 6 ก.ย. 2565 ]18
57 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 บ้านม่วงทองพัฒนา หมู่ที่ 13 [ 5 ก.ย. 2565 ]18
58 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 บ้านกุดม่วงพัฒนา หมู่ที่ 15 [ 2 ก.ย. 2565 ]19
59 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการเฝ้าระวังอันตรายสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองละมั่ง (กิจกรรมอบรมนัเรียนแกนนำให้มีความรู้เรื่องบุหรี่และแอลกอฮอล์โดยผ่านเกมและสื่อทางเทคโนโลยี) [ 26 ส.ค. 2565 ]19
60 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค [ 26 ส.ค. 2565 ]17
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7