องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 139 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก" บ้านตะเคียนเหนือ ม.12 ปีงบประมาณ 2565 [ 24 ส.ค. 2565 ]20
62 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กิจกรรม Big Cleaning Day (บ้านตะเคียน) [ 11 ส.ค. 2565 ]18
63 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรโรงเรียนบ้านตะเคียน" ณ โรงเรียนบ้านตะเคียน [ 5 ส.ค. 2565 ]18
64 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ [ 21 ก.ค. 2565 ]16
65 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "โครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ในโรงเรียนบ้านตะเคียน" [ 29 มิ.ย. 2565 ]23
66 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "โครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ในโรงเรียนบ้านตะเคียน" สือประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อ [ 29 มิ.ย. 2565 ]21
67 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการ "รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน" ณ โรงเรียนบ้านตะเคียน [ 17 มิ.ย. 2565 ]19
68 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กิจกรรม Big Cleaning Day (บ้านหนองละมั่ง) [ 18 พ.ค. 2565 ]19
69 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระบบลูกโซ่ความเย็น (Cold Chain system) สำหรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 12 พ.ค. 2565 ]17
70 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่โรงเรียนบ้านตะเคียน และโรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วง ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา [ 12 พ.ค. 2565 ]19
71 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]18
72 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565" [ 12 พ.ค. 2565 ]29
73 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]298
74 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 ก.พ. 2565 ]314
75 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กิจกรรม Big Cleaning Day (บ้านตะเคียนเหนือ ม.12) [ 23 ก.พ. 2565 ]39
76 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดม่วงปีงบประมาณ 2565 [ 21 ก.พ. 2565 ]20
77 การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565 และงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 9 ก.พ. 2565 ]289
78 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ฐานข้อมูลทะเบียนรายชื่อตลาดนัด [ 10 ม.ค. 2565 ]19
79 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง นโยบายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปลอดบุหรี่ [ 10 ม.ค. 2565 ]20
80 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายหลังโรงเรียนหนองละมั่ง (จากหลังโรงเรียนหนองละมั่ง ถึงไร่นางวิลัยรักษ์ โดขุนทด) บ้านหนองละมั่ง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2564 ]251
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7