องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 139 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รณรงค์การแยกขยะในชุมชน [ 3 ธ.ค. 2564 ]20
82 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.1-ทส.2) [ 6 ต.ค. 2564 ]26
83 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศผลการลดพลังงานของ อบต.ตะเคียน [ 1 ต.ค. 2564 ]243
84 ประชาสัมพันธ์ " ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย" [ 1 ต.ค. 2564 ]226
85 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดแยกและนำขยะ กลับไปใช้ประโยชน์ [ 10 มี.ค. 2564 ]234
86 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยะอันตราย [ 10 มี.ค. 2564 ]225
87 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 25 ก.พ. 2564 ]303
88 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) [ 25 ก.พ. 2564 ]283
89 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยสามัญ ประจำปี 2564 และกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 15 ก.พ. 2564 ]223
90 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 [ 11 ก.พ. 2564 ]230
91 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 26 ม.ค. 2564 ]274
92 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 [ 18 ม.ค. 2564 ]220
93 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.1 และ ทส.2) [ 12 ม.ค. 2564 ]233
94 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 8 ม.ค. 2564 ]216
95 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง ขอขยายเวลาการจัดทำบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 30 ธ.ค. 2563 ]232
96 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 25 ธ.ค. 2563 ]263
97 จดหมายข่าว กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]257
98 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 [ 19 ต.ค. 2563 ]268
99 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ฐานข้อมูลทะเบียนรายชื่อตลาดนัด [ 25 ส.ค. 2563 ]224
100 การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 10 ส.ค. 2563 ]300
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7