องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2004 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ คลัง [ 17 มี.ค. 2566 ]2
2 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านยายแสงจันทร์ - บ้านยายทองหนัก บ้านโกรกลึก หมู่ที่ 2 [ 16 มี.ค. 2566 ]2
3 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากห้วยน้ำซับถึงปากทางหินดาด บ้านหินหล่อง หมู่ที่ 3 [ 16 มี.ค. 2566 ]1
4 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเลียบคลองทุ่งใหญ่ บ้านม่วงทองพัฒนา หมู่ที่ 13 [ 16 มี.ค. 2566 ]1
5 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเลียบคลองลำเชียงไกร จากห้วยสระ ม.15 ถึงวังก้านเหลือ บ้านกุดม่วงพัฒนา หมู่ที่ 15 [ 16 มี.ค. 2566 ]1
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาป้ายไวนิลงานสมโภช 555 ปีเมืองนครราชสีมา [ 16 มี.ค. 2566 ]0
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องเเต่งกาย (เครื่องเเบบอพปร.) [ 14 มี.ค. 2566 ]1
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน [ 13 มี.ค. 2566 ]1
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพานพุ่มดอกไม้สด [ 13 มี.ค. 2566 ]0
10 ประกาศราคากลางรายละเอียดราคากลางจัดซื้อวัสดุเครื่องเเต่งกาย (เครื่องเเบบ อพปร.) [ 9 มี.ค. 2566 ]2
11 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณ ราคากลาง จัดซื้อวัสดุครื่องเเต่งกาย เครื่องเเบบ อพปร. [ 9 มี.ค. 2566 ]0
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สาธารณสุขฯ [ 9 มี.ค. 2566 ]0
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรายาง [ 9 มี.ค. 2566 ]0
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเมาพวงมาลาดอกไม้สด [ 9 มี.ค. 2566 ]0
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาป้ายไวนิลร่วมรงณรงค์การสวมหมวกนิรภัย [ 1 มี.ค. 2566 ]2
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 1 มี.ค. 2566 ]2
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ตะเคียน ตั้งอยู่บ้านกุดม่วงพัฒนา หมู่ที่ 13 ตาม อบต.ตะเคียนกำหนด [ 28 ก.พ. 2566 ]1
18 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ตะเคียน ตั้งอยู่บ้านกุดม่วงพัฒนา หมู่ที่ 13 ตาม อบต.ตะเคียนกำหนด [ 27 ก.พ. 2566 ]3
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเเซมระบบกล้องวรจรปิด [ 27 ก.พ. 2566 ]4
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามหมู่ดับไฟระดับเล็ก กำลังพล 15 นาย ด้านการควบคุมและป้องกันไฟป่า [ 27 ก.พ. 2566 ]1
21 ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ตะเคียน ม.13 [ 27 ก.พ. 2566 ]0
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาป้ายไวนิลโครงการจิตอาสาต้านภัยเเล้ง [ 27 ก.พ. 2566 ]0
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สธ [ 23 ก.พ. 2566 ]2
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเก้าอี้ [ 16 ก.พ. 2566 ]4
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวัสดุไฟฟ้้าเเละวิทยุ [ 16 ก.พ. 2566 ]0
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินหล่อง หมู่ที่ 13 จำนวน 4 จุด [ 13 ก.พ. 2566 ]3
27 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินหล่อง หมู่ที่ 3 จำนวน 4 จุด [ 10 ก.พ. 2566 ]11
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อจากหนองละมั่งเชื่อมหินหล่อง (สายนายายเอ๋ย) บ้านหนองละมั่ง หมู่ที่5 [ 10 ก.พ. 2566 ]2
29 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อจากหนองละมั่งเชื่อมหินหล่อง (สายนายายเอ๋ย) บ้านหนองละมั่ง หมู่ที่ 5 [ 9 ก.พ. 2566 ]4
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย SML จากไร่นายน้อย กายสูงเนิน ไปเชื่อมถนนคอนกรีตกรีต บ้านนางนารี ศรีสังข์ บ้านหินลาด หมู่ที่ 8 [ 9 ก.พ. 2566 ]2
31 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย SML จากไร่นายน้อย กายขุนทด ไปเชื่อมถนนคอนกรีต บ้านนางนารี ศรีสังข์ บ้านหินลาด หมู่ที่ 8 [ 8 ก.พ. 2566 ]5
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเเซมรถยนต์ส่วนกลาง นง 1527 นม [ 8 ก.พ. 2566 ]4
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นทางหลังโตโยต้าร่วมทางสวนป้า บ้านกุดม่วง หมู่ที่ 7 [ 3 ก.พ. 2566 ]3
34 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นทางหลังโตโยต้ารร่วมทางส่วนป่า บ้านกุดม่วง หมู่ที่ 7 [ 2 ก.พ. 2566 ]5
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเเซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ๊นเตอร์ [ 2 ก.พ. 2566 ]4
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเเซมรถยนต์ส่วนกลาง ขอ 6724 นม [ 2 ก.พ. 2566 ]4
37 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อทองเหลืองขนิดสวมเร็วขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 2 ชุด [ 1 ก.พ. 2566 ]5
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 ชุด ตาม อบต.ตะเคียน กำหนด [ 1 ก.พ. 2566 ]3
39 ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อทองเหลืองชนิดสวมเร็วขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 2 ชุด [ 1 ก.พ. 2566 ]4
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากศาลตาปู่บ้านถึงบ้านนายสุนทร บ้านหนองชิงโค หมู่ที่ 11 [ 31 ม.ค. 2566 ]4
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51