องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1834 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง [ 19 ก.ย. 2565 ]3
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง [ 19 ก.ย. 2565 ]3
3 ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็๋กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง [ 19 ก.ย. 2565 ]3
4 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภํณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง [ 19 ก.ย. 2565 ]3
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศ 8 เครื่อง [ 19 ก.ย. 2565 ]0
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางาน ติดตั้งรางไฟพร้อมเต้ารับภายในสำนักงาน (กองคลัง) [ 14 ก.ย. 2565 ]8
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ กองช่าง [ 14 ก.ย. 2565 ]5
8 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับวิทยุสื่อสารชนิดประจำที่ ขนาด 40 แอมป์ จำนวนเครื่อง [ 9 ก.ย. 2565 ]12
9 ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 40 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง [ 9 ก.ย. 2565 ]9
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำชุดวัดความหนาของชั้นดิน (เหล็กเจาะวัดความหนาของถนน) [ 9 ก.ย. 2565 ]8
11 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน [ 8 ก.ย. 2565 ]9
12 ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน [ 8 ก.ย. 2565 ]9
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน [ 8 ก.ย. 2565 ]9
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองฃ่าง [ 8 ก.ย. 2565 ]9
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเเซมรถยนต์ส่วนกลาง นง 1527 นม [ 8 ก.ย. 2565 ]6
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกสื เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง [ 6 ก.ย. 2565 ]8
17 ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง [ 6 ก.ย. 2565 ]8
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้เอกสาร เเบบบานทึบ [ 6 ก.ย. 2565 ]8
19 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบบานทึบ) กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 6 ก.ย. 2565 ]4
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการแรกรับปลอดภัยหนูน้อยปฐมวัยห้างไกลเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโกรกลึก [ 6 ก.ย. 2565 ]3
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|91|92