องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2327 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตั้งศูนย์ถ่วงล้อ [ 20 ก.ย. 2566 ]2
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า [ 19 ก.ย. 2566 ]0
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ [ 15 ก.ย. 2566 ]3
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำนักปลัด [ 15 ก.ย. 2566 ]2
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องพิมพพ์ เเบบฉีดหมึก [ 15 ก.ย. 2566 ]2
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครืองพิมพ์เลเซอร์ [ 15 ก.ย. 2566 ]2
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน [ 14 ก.ย. 2566 ]3
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ [ 14 ก.ย. 2566 ]2
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเเซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ [ 14 ก.ย. 2566 ]2
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง หินเกล็ด [ 13 ก.ย. 2566 ]2
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน [ 11 ก.ย. 2566 ]2
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเหล็ก สำนักงาน [ 11 ก.ย. 2566 ]2
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 11 ก.ย. 2566 ]2
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพาหนะในการเดินทาง กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (วัดบ้านไร่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเคียน [ 11 ก.ย. 2566 ]1
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเคียน [ 11 ก.ย. 2566 ]0
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง [ 8 ก.ย. 2566 ]2
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ กองช่าง [ 8 ก.ย. 2566 ]2
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร [ 8 ก.ย. 2566 ]2
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน [ 8 ก.ย. 2566 ]2
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศ [ 7 ก.ย. 2566 ]2
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรตามเเนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [ 7 ก.ย. 2566 ]2
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรตามเเนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [ 7 ก.ย. 2566 ]2
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาป้ายไวนิล ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรตามเเนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [ 7 ก.ย. 2566 ]2
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเเฟ้มใส สมุด ปากกา ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรตามเเนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [ 7 ก.ย. 2566 ]2
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สาธารณสุขฯ [ 5 ก.ย. 2566 ]2
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 4 ก.ย. 2566 ]2
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนถ่าย้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลาง กต 9241 นม [ 4 ก.ย. 2566 ]2
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องปรับอากาศ [ 4 ก.ย. 2566 ]2
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเเซมรถยนต์ส่วนกลาง ขอ 6724 นม [ 4 ก.ย. 2566 ]2
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง [ 31 ส.ค. 2566 ]3
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ลงโปรเเกรม [ 31 ส.ค. 2566 ]2
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันเเละควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 31 ส.ค. 2566 ]3
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินหล่อง ประจำเดือนกันยายน 2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]2
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเคียน ประจำเดือนกันยายน 2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]2
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดม่วง ประจำเดือนกันยายน 2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]2
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินลาด ประจำเดือนกันยายน 2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]3
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองละมั่ง ประจำเดือนกันยายน 2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]2
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระสัง ประจำเดือนกันยายน 2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]2
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโกรกลึก ประจำเดือนกันยายน 2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]3
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรายาง [ 28 ส.ค. 2566 ]3
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59